ติดต่อเรา

 

พรีเมี่ยมเทค เวนดิ้ง แอนด์ ฟิลเตอร์

เลขที่ 89/6 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

 โทร. 082-573-2244, 083-020-8999

 เปิดบริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์

(ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์) 

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

 

Visitors: 4,269