เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า NTG Thailand

เพื่อมาตรฐานที่ดี เพื่อความมั่นใจ ในบริการหลังการขาย

 

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดี และเพื่อสร้างความมั่นใจด้านงานบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าของ NTG Thailand ทุกท่าน ทาง NTG Thailand ได้จัดทำข้อมูลและรายละเอียดด้านงานบริการหลังการขาย เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้น ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1.    การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับ เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ หรือตัวแทนจำหน่ายของ เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น

2.    ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบรับประกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ และเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน

3.    บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อผู้ซื้อนำเครื่องไปยังศูนย์บริการแต่งตั้งของเอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ หรือศูนย์บริการของ เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เองโดยตรง

4.    เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและค่าบริการ สินค้าที่อยู่นอกระยะเวลาการรับประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นๆไม่ถูกตรวจพบก็ตาม

5.    การรับประกันจะไม่มีผลครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้

5.1. ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่งการใช้งานผิดประเภทการใช้งานที่ไม่ถูกต้องอุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

5.2. มีสภาพผิดปกติ ได้แก่ ไหม้แตกหักบิ่นงอยุบเบี้ยวร้าวทะลุ หรือ มีรอยขูดถลอก เป็นต้น

5.3. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิมคราบน้ำ, ฝุ่นละออง เป็นต้น

5.4. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตกไฟเกินฝนตก, ฟ้าผ่า เป็นต้น

5.5. สติ๊กเกอร์รับประกันของ มีรอยฉีกขาด, หลุดหายลบแก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์รับประกัน

5.6. การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมจากผู้ให้บริการรายอื่น

5.7. เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ ไม่ให้การรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

5.8. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบสติ๊กเกอร์รับประกันของ เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์

5.9. ความเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานของถ่านแปรง ปั้มผลิตน้ำ และปั้มจ่ายน้ำตู้น้ำดื่มและตู้น้ำแร่

5.10. ไส้กรองทุกประเภท อาทิ ไส้กรองตะกอน ไส้กรองเรซิ่น ไส้กรองคาร์บอน ไส้กรองเมมเบรน

5.11. ความเสื่อมสภาพจากการใช้งานของหัวจ่ายและสายน้ำมัน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

5.12. ความเสื่อมสภาพจากการใช้งานของแกนมอเตอร์และอุปกรณ์ในเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญทุกรุ่น

 

เงื่อนไขการซ่อมและเคลมสินค้า

1.    ผู้ซื้อนำเครื่องไปยังศูนย์บริการแต่งตั้งของ เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ หรือศูนย์บริการของเอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เองโดยตรง

2.    ซ่อมเสร็จภายใน 7 วันทำการ ทาง เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์  ยินดีรับประกันการซ่อมในอาการเดิมเป็นระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่มารับเครื่อง

3.    ผู้ซื้อกรุณามารับเครื่องคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการติดต่อแจ้งให้มารับเครื่อง มิฉะนั้นแล้วเอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ ถือว่า ยินยอมบริจาคเครื่องให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ เห็นสมควร

4.    ช่วงเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ เอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาในการรับประกัน

ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ (ทุกรุ่น)

ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)

ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ,

ตู้น้ำแร่เพื่อสุขภาพหยอดเหรียญ (ทุกรุ่น)

ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) การรับประกันนี้เฉพาะแผงวงจรและอุปกรณ์ภายในตู้เท่านั้น การรับประกันจะไม่ครอบคลุมการรับประกันไส้กรองทุกขั้นตอนของตู้น้ำ, ไส้กรองแร่ และไส้เมมเบรน

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญและสอดธนบัตร (ทุกรุ่น)

ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)

เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)


  อัตราค่าบริการ

อยู่ในช่วงประกัน (In warranty)

นอกการประกัน (Out warranty)

1.

เครื่องเสียในเงื่อนไขการรับประกัน
ฟรีค่าแรง + ฟรีค่าอะไหล่

1.

เครื่องเสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน
คิดค่าแรง 800 บาท + ค่าอะไหล่ที่เสียที่มีการเปลี่ยน + ค่าเดินทาง(คิดตามระยะทางนับจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ)

2.

การต่อประกันค่าอะไหล่และค่าแรงปีที่ 2 ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ (ทุกรุ่น)

2.

3,900 บาทต่อปี (รายละเอียดและการคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมที่ตัวแทนจำหน่ายหรือทางเอ็น.ที.จี. ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ อีกครั้ง

 

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม:

Hot Line: 083-020-8999, 083-022-8999

เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันอาทิตย์

Line ID: ntgthailand

Facebook: http://www.facebook.com/ntgvending

E-mail: ntgthailand@gmail.com

(ช่องทางออนไลน์ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

รายละเอียดบริการหลังการขาย >>> คลิก

 

**หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขายเพิ่มเติม กรุณาฝากข้อความและชื่อผู้ติดต่อไว้ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบกลับตามความประสงค์ของท่าน**

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 94,044