บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย NTG Thailand

เพื่อมาตรฐานที่ดี เพื่อความมั่นใจ ในบริการหลังการขาย

 

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดี และเพื่อสร้างความมั่นใจด้านงานบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าของ NTG Thailand ทุกท่าน ทาง NTG Thailand ได้จัดทำข้อมูลและรายละเอียดด้านงานบริการหลังการขาย เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้น ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

การชี้แจงเงื่อนไขการให้บริการหลังการขาย

1. ก่อนการสั่งซื้อสินค้า - ทางฝ่ายขายและบริการจะชี้แจงรายละเอียดการให้บริการหลังการขายผ่านทาง

   โทรศัพท์ หรือโปรแกรม Line, Facebook เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและรับทราบก่อนตัดสินใจซื้อและวางเงิน

   มัดจำทุกครั้ง หรือดูข้อมูลจากเว็บไซด์ www.ntgthailand.com หมวดบริการหลังการขาย

2. หลังการสั่งซื้อสินค้า - ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลการให้บริการหลังการขายได้จากคู่มือสินค้าทุกฉบับ

 

รูปแบบของการให้บริการหลังการขาย

รูปแบบที่ 1 การจัดส่งอุปกรณ์ อะไหล่ และคู่มือการเปลี่ยนอะไหล่ ผ่านระบบ EMS ส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้าน

รูปแบบที่ 2 บริการ Home Service บริการซ่อม ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ ถึงที่บ้าน

รูปแบบที่ 3 ลูกค้านำสินค้าเพื่อมารับบริการเองที่ Shop

 

แบ่งการให้บริการตามประเภทกลุ่มสินค้า ดังนี้

1. สินค้ากลุ่มตู้เติมเงินมือถือออนไลน์ ทุกรุ่น ทุกจังหวัด ใช้ระบบการให้บริการรูปแบบที่ 1

2. สินค้ากลุ่มตู้น้ำมันและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ทุกรุ่น ทุกจังหวัด ใช้ระบบการให้บริการรูปแบบที่ 2

3. สินค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย ทุกสินค้า ทุกจังหวัด ใช้ระบบการให้บริการรูปแบบที่ 3

4. สินค้ากลุ่มหมดการรับประกัน ทุกรุ่น ทุกจังหวัด เลือกรับการให้บริการได้ทั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งการให้บริการในกลุ่มสินค้าประเภทนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการหลังการขาย ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการ ประเภทสินค้า และระยะทางการให้บริการ เพิ่มเติม โดยลูกค้าสามารถซื้อประกัน Home Service ในปีที่ 2 และที่ 3 ได้เพิ่มเติม


ขั้นตอนการขอรับการให้บริการ

1. แจ้งความต้องการในการขอรับบริการมาที่ Hot Line: 083-020-8999, 083-022-8999 

    เอ็น ที จี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์

    สำนักงาน 91/8 หมู่ 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

    เวลาทำการ: ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

    หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันอาทิตย์

    Line ID: ntgthailand

    Facebook: http://www.facebook.com/ntgvending

    E-mail: ntgthailand@gmail.com

2. รอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยัน วัน/เวลา ในการจัดส่งอุปกรณ์ (แบบที่ 1) 

   หรือการเข้าให้บริการถึงสถานที่ (แบบที่ 2) สำหรับลูกค้าที่ต้องการนำสินค้าเพื่อมารับบริการเองที่ Shop

   (แบบที่ 3) สามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการตามวัน และเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น

3. สำหรับลูกค้าแบบที่ 3 กรณีสินค้าไม่สามารถซ่อมเสร็จภายใน 1 วัน หรือทางฝ่ายบริการต้องมีการเก็บ

   สินค้าไว้เพื่อตรวจสอบอาการหลังจากการซ่อมบำรุง ทางฝ่ายบริการจะออกใบนัดเพื่อนัดรับสินค้าอีกครั้ง 

   โดยใช้ระยะเวลา 3 - 5 วันทำการนับจากวันที่มารับบริการ


ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขาย

1. กรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลาและตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ฟรีบริการ ฟรีค่าแรง ฟรีค่าอะไหล่ 

    ฟรีค่าจัดส่งอะไหล่และอุปกรณ์ (ค่าEMS)

2. กรณีสินค้าหมดประกัน อัตราค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานบริการ ค่าอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ โดย

   ทางฝ่ายบริการจะทำการประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ลูกค้าทราบก่อนการดำเนินการให้บริการทุกครั้ง


เงื่อนไขการรับประกัน >>> คลิก

 

**หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขายเพิ่มเติม กรุณาฝากข้อความและชื่อผู้ติดต่อไว้ที่ "แบบฟอร์มติดต่อกลับ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบกลับตามความประสงค์ของท่าน**

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 92,372